Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 23.3.2022

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Muuramen vuokra-asunnot Oy (y-tunnus: 1069790-5)

Virastotie 2

40950  MUURAME

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen hoitamiseen

Tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus